POJIŠTĚNÍ

Váš majetek během stěhování a případné škody způsobené při stěhování,

jsou pojištěny u České pojišťovny a.s. pojistkami:

Pojištění odpovědnosticorrect Pojištění odpovědnosti silničního dopravcecorrect